เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   
 
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2561