ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ งานกิจการสภาเทศบาลตำบลบางสน
     
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ งานกิจการสภาเทศบาลตำบลบางสน ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
   
 
   ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 มกราคม. 2563