ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
     
ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง การดำเนินการของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562
   
 
   

ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง การดำเนินการของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2562