ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
     
ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลบางสน
   
 
   

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลบางสน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 มกราคม. 2561