ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขุดเจาะบ่อบาดาล (คลองช้างตาย) หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
25 ม.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายหาดหน้าทับ หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 6 เมตร ยาว 795 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้ ดาวน์โหลดเอกสาร
186
11 ม.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายหาดหน้าทับ หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 795 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้ ดาวน์โหลดเอกสาร
212
05 ม.ค. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.14002 สายดอนกุฎี-ดอนแตง หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางสน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หรือมีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
29 ต.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลบางสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
281
10 ก.ค. 2563
6 ประกาศเทศบสาลตำบลบางสน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอบ้านแหลมยาง หมู่ีที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
03 ก.ค. 2563
7 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ บ้านแหลมยาง หมู่ที่่ 8 ตำบลบางสน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 765 เมตร หนา 0.15 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
20 พ.ค. 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
283
15 พ.ค. 2563
9 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
284
08 พ.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้่าน (โดยวางท่อเมน) แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคอกม้า ตำบลบางสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
312
01 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23