ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านหัวนอน ดาวน์โหลดเอกสาร
49
25 ก.พ. 2565
2 ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดหน้าทับโดยการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
60
23 ก.พ. 2565
3 ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านหัวนอน ดาวน์โหลดเอกสาร
81
22 ก.พ. 2565
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวหาดหน้าทับ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าทับ-หินกอง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
29 ก.ค. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขุดเจาะบ่อบาดาล (คลองช้างตาย) หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
25 ม.ค. 2564
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล (คลองช้างตาย) หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
19 ม.ค. 2564
7 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายหาดหน้าทับ หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 6 เมตร ยาว 795 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้ ดาวน์โหลดเอกสาร
251
11 ม.ค. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายหาดหน้าทับ หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 795 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้ ดาวน์โหลดเอกสาร
297
05 ม.ค. 2564
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายหาดหน้าทับ หมู่ที่ี 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 ธ.ค. 2563
10 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.14002 สายดอนกุฎี-ดอนแตง หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางสน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หรือมีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
264
29 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23