ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลบางสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
10 ก.ค. 2563
2 ประกาศเทศบสาลตำบลบางสน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอบ้านแหลมยาง หมู่ีที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
03 ก.ค. 2563
3 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ บ้านแหลมยาง หมู่ที่่ 8 ตำบลบางสน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 765 เมตร หนา 0.15 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
20 พ.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
38
15 พ.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
35
08 พ.ค. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้่าน (โดยวางท่อเมน) แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคอกม้า ตำบลบางสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
01 เม.ย. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (โดยวางท่อเมน) แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านหัวนอน ดาวน์โหลดเอกสาร
40
01 เม.ย. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (โดยวางท่อเมน) แบบผิวดินขนาดใหญ่่ หมู่ที่ื่ 8 บ้านแหลมยาง ตำบลบางสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
25 มี.ค. 2563
9 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านดอนตะเคียน หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
20 มี.ค. 2563
10 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้า่น (โดยวางท่อเมน) แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านหัวนอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
19 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22