รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่องผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
30 เม.ย. 2563
2 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
31 ม.ค. 2563
3 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
31 ต.ค. 2562
4 รายผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
05 ต.ค. 2562
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
30 ก.ค. 2562
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
30 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1