การส่งเสริมความโปร่งใส
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 ต.ค. 2558
12 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 ต.ค. 2558
13 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลบางสน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 ต.ค. 2558
14 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาลตำบลบางสน ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 ต.ค. 2558
15 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา เทศบาลตำบลบางสน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2