การส่งเสริมความโปร่งใส
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
23
22 ก.พ. 2560
12 เอกสารประชาสัมพันธ์ การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
16
22 ก.พ. 2560
13 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
02 ต.ค. 2558
14 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 ต.ค. 2558
15 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลบางสน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 ต.ค. 2558
16 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาลตำบลบางสน ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ต.ค. 2558
17 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา เทศบาลตำบลบางสน ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2