การส่งเสริมความโปร่งใส
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
04 มิ.ย. 2562
2 ประกาศการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
30 พ.ย. 2561
3 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 พ.ย. 2561
4 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง การดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
02 ต.ค. 2561
5 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลบางสน ดาวน์โหลดเอกสาร
23
14 ธ.ค. 2560
6 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง การดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
22 ก.ย. 2560
7 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
22 ก.พ. 2560
8 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
24
22 ก.พ. 2560
9 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
22
22 ก.พ. 2560
10 เอกสารประชาสัมพันธ์ การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
15
22 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2