การส่งเสริมความโปร่งใส
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 พ.ย. 2562
2 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง การดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
12 ต.ค. 2562
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
04 มิ.ย. 2562
4 ประกาศการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
30 พ.ย. 2561
5 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
30 พ.ย. 2561
6 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง การดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
02 ต.ค. 2561
7 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลบางสน ดาวน์โหลดเอกสาร
27
14 ธ.ค. 2560
8 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง การดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
22 ก.ย. 2560
9 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
22 ก.พ. 2560
10 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
26
22 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2