การป้องกันการทุจริต
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
28 ก.ย. 2561
12 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
20 ก.ย. 2561
13 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
03 ต.ค. 2560
14 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
31 ส.ค. 2560
15 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
12 ก.ค. 2560
16 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ5ปี(2560-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
11 ก.ค. 2560
17 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
22 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2