การป้องกันการทุจริต
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินการรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
24 เม.ย. 2563
2 ประกาศเทศบาลตำบลบางสนเรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
24 เม.ย. 2563
3 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
08 ต.ค. 2562
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
13 ก.ย. 2562
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
10 เม.ย. 2562
6 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
21
10 เม.ย. 2562
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
10 เม.ย. 2562
8 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
19
10 เม.ย. 2562
9 มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
18
10 เม.ย. 2562
10 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2