ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
01 เม.ย. 2565
2 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านและได้รับการคัดเลือก การสรรหาและเลือกสรรเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
22 มี.ค. 2565
3 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
16 มี.ค. 2565
4 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
28 ก.พ. 2565
5 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
19 ม.ค. 2565
6 คำร้องขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
106
27 ธ.ค. 2564
7 "รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" ดาวน์โหลดเอกสาร
73
24 ธ.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
15 ธ.ค. 2564
9 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ประการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
30 พ.ย. 2564
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
30 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43