ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดหน้าทับโดยการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
  รายละเอียด :

 ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดหน้าทับโดยการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 60 คน