ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 71 คน