ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบหมู่บ้าน (โดยวางท่อเมน) แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านหัวนอน
  รายละเอียด : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบหมู่บ้าน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 111 คน