ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายหาดหน้าทับ หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 6 เมตร ยาว 795 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายหาดหน้าทับ หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 6 เมตร ยาว 795 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50  เมตร  ด้วยววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 250 คน