ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศอำเภอปะทิว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
  รายละเอียด : ประกาศอำเภอปะทิว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 70 คน