ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการรับชำระภาษีป้ายในสำนักงาน
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการรับชำระภาษีป้ายในสำนักงาน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 157 คน