ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่องยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนละสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์ในสำนักงาน
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่องยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนละสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์ในสำนักงาน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 134 คน