ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ บ้านแหลมยาง หมู่ที่่ 8 ตำบลบางสน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 765 เมตร หนา 0.15
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน  เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ  บ้านแหลมยาง หมู่ที่่ 8  ตำบลบางสน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 765 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,825 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 272 คน