ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านดอนตะเคียน หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านดอนตะเคียน  หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 374 คน