การส่งเสริมความโปร่งใส
เรื่อง : สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2561
  รายละเอียด : สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
เทศบาลตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ 2561
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน