การส่งเสริมความโปร่งใส
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลบางสน
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลบางสน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน