การส่งเสริมความโปร่งใส
เรื่อง : ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลบางสน
  รายละเอียด :

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลบางสน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน