กิจกรรม : การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรายละเอียด :
    

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางสน  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายอำนาจ ทองหญีต นายกเทศมนตรีตำบลบางสน เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนภาครัฐวิสาหกิจ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564    อ่าน 1404 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**